×
Från och med januari 2015 kan föreningar med giltigt användarnamn och lösenord söka bidrag direkt från denna sidan. Saknar ni användarnamn och lösenord kontakta Pia Olsson, 0456-81 61 78 eller via mail Pia Olsson för att få era uppgifter.
Ungdomsorganisationer
 
Ansökan senast
Ansökan
Lokalbidrag (2019) 
31 maj
Aktivitetsbidrag vår (2019) 
25 augusti
Aktivitetsbidrag höst (2019) 
25 februari
Handikapporganisationer
 
Ansökan senast
Ansökan
Administrationsbidrag (2019) 
31 maj
Lokalbidrag (2019) 
31 maj
Pensionärsorganisationer
 
Ansökan senast
Ansökan
Lokalbidrag (2019) 
31 maj
Administrationsbidrag (2019) 
31 maj
Kulturorganisationer
 
Ansökan senast
Ansökan
Lokalbidrag (2019) 
31 maj
Övriga organisationer
 
Ansökan senast
Ansökan
Lokalbidrag (2019) 
30 april